Điều kiện và Thể lệ

Việt Nam

Điều kiện và Thể lệ dành cho việc quảng bá và tham dự cuộc thi

 1. Các Quy tắc này áp dụng cho tất cả các chương trình khuyến mãi, cuộc thi và quà tặng của Rascal + Friends do Rascal + Friends thực hiện trên bất kỳ nền tảng nào (‘Promotion’). Thời gian khuyến mại, giải thưởng, cơ chế tham gia, lựa chọn người chiến thắng và bất kỳ quy tắc cụ thể nào sẽ được nêu trong Khuyến mại cụ thể.

 2. Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

 3. Tất cả các Chương trình khuyến mãi được thực hiện bởi Rascal International Limited (‘Nhà quảng bá’), có văn phòng đăng ký tại Phòng 1202, Tầng 12, Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.

 4. Chương trình khuyến mãi chỉ dành cho các đối tượng đang sinh sống tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên. Ngoài bất kỳ hạn chế nào được nêu cụ thể trong chương trình khuyến mại, những cá nhân sau không được tham gia:

  • Bất kỳ ai là nhân viên của Rascal + Friends, hoặc bất kỳ nhà tài trợ hoặc nhà quảng bá có liên quan nào (và người thân của họ).

  • Bất kỳ ai có mối liên quan đến Rascal + Friends hoặc việc đánh giá của Chương trình khuyến mãi.

 5. Khi chương trình khuyến mại được thực hiện trên phương tiện truyền thông xã hội, chương trình khuyến mãi không được tài trợ, xác nhận, quản lý hoặc liên kết với Facebook hoặc Instagram.

 6. Khuyến mãi và các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp sẽ thuộc quyền phán quyết của pháp luật Việt Nam.

 7. Ban Tổ Chức có quyền hủy bỏ, sửa đổi, điều chỉnh hoặc tạm dừng Khuyến Mãi và các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.  

 8. Nhà quảng cáo có toàn quyền quyết định liên quan đến tất cả các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại. Quyết định của Nhà quảng cáo về tất

Yêu cầu tham dự

 1. Người tham gia phải hoàn thành tất cả các yêu cầu đầu vào như đã nêu trong Khuyến mãi để đủ điều kiện nhận giải thưởng.

 2. Nếu tham gia Khuyến mãi bằng bình luận, mỗi bình luận là một (1) bài dự thi.

 3. Không có khuyến mãi bao gồm phí tham gia hoặc yêu cầu mua sản phẩm Rascal + Friends để tham gia.

 4. Chương trình khuyến mãi kết thúc lúc 11:59 tối vào ngày được chỉ định trong bài đăng Khuyến mãi. Không có mục nào khác sẽ được chấp nhận sau ngày này.

 5. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về các bài dự thi không nhận được vì bất kỳ lý do gì.

 6. Ban Tổ Chức có thể từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ bài dự thi nào (bao gồm cả bài viết đoạt giải) nếu Người quảng cáo quyết định theo ý mình rằng người tham gia không tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm bất kỳ quy tắc bổ sung nào liên quan đến Chương trình khuyến mãi cụ thể), hoặc nếu anh ta / cô ấy đã hành động theo cách mà Ban Tổ Chức cho là không phù hợp, trái pháp luật, xúc phạm hoặc không theo tinh thần của Khuyến mại. Nếu bài dự thi chiến thắng bị loại, Ban Tổ Chức có quyền trao giải thưởng cho một người dự thi khác mà không cần thông báo cho những người dự thi bị loại.

Giải thưởng

 1. Giải thưởng được nêu trong Khuyến mãi cụ thể trên Trang Facebook Rascal + Friends Vietnam hoặc trang Instagram.

 2. Giải thưởng được nêu rõ trong Bài đăng thông báo về chương trình và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc vật phẩm khác. Giải thưởng không thể chuyển nhượng và tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Trong trường hợp giải thưởng được cung cấp bao gồm tã Rascal + Friends, người thắng cuộc có thể chọn kích cỡ tã dán hoặc tã quần - cỡ NB đến XXL. Nhà Khuyến Mãi có quyền thay thế bất kỳ giải thưởng nào bằng một giải thưởng khác có giá trị tương đương mà không cần báo trước.

 3. Trong trường hợp giải thưởng bao gồm chi phí đi lại bằng đường hàng không và / hoặc chỗ ở, quốc tế hay trong nước, người thắng cuộc (và bất kỳ người bạn đồng hành nào) có trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí bổ sung liên quan đến giải thưởng không được bao gồm cụ thể, bao gồm (nếu có) vận chuyển đến và đi từ các sân bay tương ứng, và bất kỳ phương tiện vận chuyển nào khác (ngoài các chuyến bay được trao như một phần của giải thưởng), chỗ ở, chi phí ăn uống, tiền chi tiêu, bảo hiểm, giấy tờ thông hành và tất cả các chi phí phát sinh khác. Người chiến thắng phải có hộ chiếu hợp lệ và tự chuẩn bị cũng như đáp ứng mọi yêu cầu về thị thực.

Kết quả lựa chọn và thông báo người chiến thắng

 1. Trừ khi có quy định khác, người thắng cuộc sẽ được chọn ngẫu nhiên từ tất cả những người tham gia đã đáp ứng tất cả các yêu cầu đầu vào của Chương trình khuyến mãi.

 2. Người chiến thắng sẽ được đội ngũ Rascal + Friends Vietnam thông báo trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình khuyến mãi. Người chiến thắng sẽ được thông báo bằng bình luận trên bài đăng Khuyến mãi hoặc chia sẻ bài viết chiến thắng trên trang Facebook Rascal + Friends Vietnam.

 3. Nếu không liên lạc được với người thắng cuộc hoặc không giải thưởng không có người nhận trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày thông báo, Ban Tổ Chức có quyền thu hồi giải thưởng từ người thắng cuộc và rút thăm người trúng thưởng thay thế. Người thắng cuộc có trách nhiệm xác nhận giải thưởng của họ và liên hệ với nhóm Rascal + Friends bằng cách nhắn tin cho trang Facebook hoặc trang Instagram của Rascal + Friends Vietnam và cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào cần thiết để giải thưởng được chuyển đến.

 4. Nếu người thắng cuộc không thể hoặc không có mặt để nhận giải thưởng vì bất kỳ lý do gì, Ban Tổ Chức có thể trao giải thưởng cho người thắng cuộc khác.

 5. Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ giải thưởng nào không đến tay người thắng cuộc vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Ban Tổ Chức. Trong trường hợp giải thưởng được cung cấp bởi một bên thứ ba, Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp giải thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn, việc người thắng cuộc không nhận được quyền sở hữu hoặc sử dụng giải thưởng hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan với giải thưởng.

 6. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà người tham gia hoặc bất kỳ ai khác phải chịu do, phát sinh từ, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến Khuyến mại hoặc các giải thưởng của nó.

Thông tin cá nhân

Bằng cách tham gia Chương trình khuyến mãi, những người tham gia đồng ý sử dụng tên, ảnh và thông tin khác của họ được cung cấp sẵn sàng cho các mục đích quản lý Chương trình khuyến mãi. Tất cả thông tin cá nhân sẽ được Ban Tổ Chức bảo mật trừ khi có quy định cụ thể khác. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.