Chính sách cookie

 

CẬP NHẬT CUỐI CÙNG: THÁNG 1 NĂM 2020

Đây là chính sách cookie của Rascal và bạn bè. Rascal và bạn bè được gọi trong Chính sách cookie này là "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi". Chính sách cookie áp dụng cho tất cả các trang web thuộc sở hữu của Rascal và Bạn bè (dù được truy cập hoặc sử dụng), cho dù thông qua máy tính cá nhân, thiết bị di động hoặc công nghệ khác ("Thiết bị") và các tính năng tương tác, ứng dụng hoặc tải xuống khác do chúng tôi vận hành có sẵn thông qua các trang web này và chứa Chính sách cookie này được sản xuất và duy trì bởi Rascal và Friends (gọi chung là "Trang web"). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie này.

 

COOKIE LÀ GÌ?

Khi bạn tương tác với chúng tôi trên internet, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi cho bạn một cookie cookie. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn bởi một trang web mà bạn truy cập. Nó được sử dụng để xử lý các phiên internet của bạn trên thiết bị đó và chứa một mã định danh duy nhất.

COOKIES ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀ GÌ?

Một cookie tự nó không chứa hoặc thu thập thông tin. Nó không được sử dụng để thu thập thông tin cá nhân. Giống như hầu hết các trang web, các kênh trực tuyến của chúng tôi thu thập một số thông tin (ví dụ: thông tin về địa chỉ IP, trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet, trang giới thiệu, trang thoát, hệ điều hành, tem ngày, tem thời gian và dữ liệu nhấp chuột). Thông tin này sẽ không được liên kết với bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi thu thập về bạn trừ khi bạn đồng ý với nó.

Chúng tôi và các đối tác theo dõi bên thứ ba của chúng tôi đều sử dụng cookie để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng thông qua trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng tổng thể của chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được báo cáo về những điều này từ các đối tác theo dõi bên thứ ba của chúng tôi trên cơ sở cá nhân và tổng hợp và những đối tác đó có thể kết hợp thông tin đó với thông tin khác mà họ đã thu thập từ bạn. Đối tác theo dõi của bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác là Google Analytics, dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. Xin lưu ý rằng Google, Inc. có thể kết hợp thông tin đó với thông tin họ đã thu thập từ bạn ở nơi khác. Chúng tôi chỉ đối chiếu dữ liệu thành các kết quả ẩn danh để đánh giá và cải thiện khả năng và dịch vụ của người dùng internet.

CÁC COOKIES CHÚNG TÔI SỬ DỤNG VÀO HAI LOẠI

Cookie cần thiết: Cookie cần thiết cho phép chức năng cốt lõi như bảo mật, quản lý mạng và khả năng truy cập luôn được bật. Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn đồng ý đặt các cookie đó vì chúng tôi có mục đích hợp pháp để đặt chúng. Bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của trang web.

Cookie phân tích: Chúng tôi muốn đặt cookie Google Analytics để giúp bạn cải thiện trang web của chúng tôi bằng cách thu thập và báo cáo thông tin về cách bạn sử dụng nó. Các cookie thu thập thông tin theo cách không xác định trực tiếp bất cứ ai.

THÔNG TIN CỦA TÔI CÓ AN TOÀN KHÔNG?

Đúng. Cookies không cho phép chúng tôi truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Chúng tôi chỉ đối chiếu dữ liệu thành các kết quả ẩn danh để đánh giá và cải thiện khả năng và dịch vụ của người dùng internet.

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn. Đọc cách quản lý và kiểm soát thông tin chúng tôi thu thập từ bạn trong Chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi.

 

cookie Settings

Dữ liệu cần thiết

Dữ liệu cần thiết cho phép truy cập các chức năng chủ yếu như bảo mật, quản lý mạng và khả năng truy cập. Bạn có thể vô hiệu hóa nó bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của trang web.

Cookie phân tích

Chúng tôi muốn đặt cookie Google Analytics để giúp bạn cải thiện trang web của chúng tôi bằng cách thu thập và báo cáo thông tin về cách bạn sử dụng nó. Các dữ liệu thu thập thông tin theo cách không xác định trực tiếp bất cứ ai. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của các cookie này, vui lòng xem Chính sách cookie của chúng tôi.

Cảm ơn đã gửi