Chính sách hoàn tiền

Nếu bạn đã mua một sản phẩm có lỗi sản xuất thì vui lòng liên hệ với chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ ngày mua.

Tã dán Rascal + Friends của chúng tôi là một thiết kế sáng tạo với nhiều tính năng sáng tạo.

Chúng tôi rất thích nghe ý kiến từ khách hàng , vì vậy nếu bạn cần giúp đỡ về sự phù hợp của chúng tôi hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về thiết kế , vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi không thể chấp nhận trả lại do thay đổi ý định, kích thước hoặc số lượng mua không chính xác