hướng dẫn kích thước

Chúng tôi biết rằng không phải tất cả các bé đều giống nhau và tã của chúng tôi có thể không phù hợp với mọi bé! Giống như chúng tôi đã làm, bạn có thể cần phải kiểm tra & dùng thử tã của chúng tôi để xem loại nào phù hợp nhất với bé.

Tã có sẵn từ cỡ 1 đến 6