Điều khoản sử dụng

CẬP NHẬT CUỐI CÙNG: THÁNG 1 NĂM 2020

 

Đây là Điều khoản sử dụng của Rascal và bạn bè. Rascal và bạn bè được gọi trong Điều khoản sử dụng này là "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi". Điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả các trang web thuộc sở hữu của Rascal và Bạn bè (dù được truy cập hoặc sử dụng), cho dù thông qua máy tính cá nhân, thiết bị di động hoặc công nghệ khác ("Thiết bị") và các tính năng tương tác, ứng dụng hoặc tải xuống khác do chúng tôi vận hành có sẵn thông qua các trang web này và chứa Điều khoản sử dụng này được sản xuất và duy trì bởi Rascal và Friends (gọi chung là "Trang web"). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng này.

1. HỢP ĐỒNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xin vui lòng đọc kỹ. Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rõ ràng rằng bạn đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi chúng. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng Trang web này

chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ để thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi.

Ngoài ra, vui lòng xem lại Chính sách bảo mật của trang web, Cookies, nơi thiết lập quy trình sử dụng và thu thập dữ liệu của chúng tô

2. QUYỀN SỞ HỮU

Trang web và nội dung

Tất cả các tính năng hoặc hiển thị trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả văn bản, tập lệnh, mã, thiết kế, đồ họa, âm nhạc, video, ứng dụng, tính năng tương tác, bài viết, hình dán, hình ảnh, hình ảnh chuyển động, âm thanh, hình minh họa và nội dung khác ("Nội dung") thuộc sở hữu của chúng tôi, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được mô tả rõ ràng trong các điều khoản này.

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo ("Nhãn hiệu") được sử dụng trên Trang web thuộc về chúng tôi, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Bạn bị cấm sử dụng Nhãn hiệu theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không có được bất kỳ giấy phép hoặc quyền sở hữu đối với bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tên thương mại thông qua việc truy cập hoặc sử dụng trang web của bạn.

Thông báo

 •  Tất cả các yếu tố của Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, Trang web và Nội dung và nhãn hiệu, được bảo vệ bởi trang phục thương mại, bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

 • Trừ khi có thể được chúng tôi chỉ định rõ ràng trong các tài liệu cụ thể được đăng trên Trang web, bạn được phép xem, chơi, in và tải xuống Nội dung cho mục đích cá nhân, thông tin và phi thương mại.

 • Ngoài các quyền sử dụng cụ thể do chúng tôi cấp cho bạn liên quan đến Trang web, bạn không được sử dụng, chỉnh sửa, dịch, hiển thị, tải xuống, sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo công cụ phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán hoặc bằng bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ Nội dung hoặc nhãn hiệu nào. Bạn sẽ không xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác khỏi Trang web hoặc Nội dung được tìm thấy trên Trang web.

 • Trang web và Nội dung, nhãn hiệu, sẽ vẫn là tài sản độc quyền của chúng tôi hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi, nếu có, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác của chúng tôi.
   

3. GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Chúng tôi cho phép bạn sử dụng trang web của chúng tôi miễn là bạn không:

 • Sử dụng Nội dung trên Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào;

 • Sử dụng Nội dung hoặc Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

 • Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ hệ thống hoặc mạng máy tính nào khác của người dùng được liên kết với Trang web;

 • Sửa đổi hoặc cố gắng sửa đổi hoặc bằng mọi cách giả mạo trang web;

 • Sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào trên đó theo cách có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, quyền riêng tư hoặc quyền công khai; hoặc là

 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn các mạng được kết nối với Trang web hoặc vi phạm các quy định, chính sách hoặc quy trình của các mạng đó.
   

4. BẢN QUYỀN VÀ SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

Vui lòng tham khảo ý kiến ​​cố vấn pháp lý của bạn trước khi gửi thông báo cho chúng tôi vì có thể có hình phạt cho khiếu nại sai. Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của người dùng Website bị phát hiện vi phạm bản quyền của bên thứ ba và tài sản trí tuệ khác.
 

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép không đúng cách vào Trang web, do đó nó cấu thành vi phạm, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau và gửi bản quyền và các khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ khác tới  hello@teamrascals.com
 

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc của người được ủy quyền hành động thay mặt họ;

 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

 • Mô tả về vị trí trên Trang web mà Nội dung mà bạn cho là đang vi phạm;

 • Một tuyên bố bằng văn bản rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và

 • Tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man (tùy theo luật hiện hành), rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.
   

5. ĐỐI TÁC TRÊN NỀN TẢNG

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể liên kết hoặc hợp tác với các trang web của bên thứ ba, nền tảng phương tiện truyền thông xã hội, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ khác (Bên thứ ba Hồi giáo). Bạn có thể kết nối với các Bên thứ ba này thông qua Trang web, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi chứng thực, giám sát hoặc có bất kỳ sự kiểm soát nào đối với các Bên thứ ba này hoặc các hoạt động của họ, tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Bạn nên xem xét cẩn thận mọi trang web của Bên thứ ba cũng như các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách hoặc hoạt động của Bên thứ ba và bạn tự chịu rủi ro khi tương tác với Bên thứ ba.
 

6. CẠNH TRANH, SWEEPSTAKES, CUỘC THI, VÀ KHUYẾN MÃI

Bất kỳ cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi nào khác ("Khuyến mãi") được cung cấp qua Trang web có thể được điều chỉnh bởi một bộ quy tắc riêng có thể có các yêu cầu đủ điều kiện, chẳng hạn như giới hạn độ tuổi hoặc khu vực địa lý, và các điều khoản và điều kiện điều chỉnh Chương trình khuyến mãi. Khi tham gia Chương trình khuyến mãi, bạn sẽ tuân theo các quy tắc chính thức đó và bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ các quy tắc đó và các quyết định của (các) nhà tài trợ được xác định.
 

7. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN TỪ HOẶC QUA CÁC TRANG WEB TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI HOẶC SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA BẠN

Khi bạn tương tác với bất kỳ trang hoặc tài khoản Rascal và Friends nào trên nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Facebook, Instagram, LinkedIn hoặc YouTube, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên trang hoặc tài khoản đó bao gồm ID tài khoản của bạn hoặc "xử lý." Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tuân thủ các chính sách bảo mật của nền tảng truyền thông xã hội tương ứng và chúng tôi sẽ chỉ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân đó mà chúng tôi được phép thu thập bởi các nền tảng truyền thông xã hội này. Chúng tôi sử dụng thông tin từ một phần của các trang web của chúng tôi trên các phần khác của trang web trong mạng lưới các trang web của chúng tôi hoặc trong các báo cáo và phân tích, tất cả đều được Rascal và Friends sở hữu và vận hành.
 

8. BẢO HÀNH CỦA BẠN

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

 • Bạn ít nhất là ở độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn cư trú của bạn và bạn có quyền và khả năng pháp lý hoặc nếu bạn dưới độ tuổi chiếm đa số trong phạm vi quyền hạn cư trú của bạn, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn có thể chịu trách nhiệm cho một số hoặc tất cả các hoạt động trên trang web. Vì điều này và vì cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn nên biết về các hoạt động của bạn, kể cả các trang web bạn truy cập, bạn nên làm cho cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn biết rằng bạn đang sử dụng Trang web - vì Điều khoản sử dụng này và việc bạn sử dụng Trang web ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của họ;

 • Tất cả thông tin bạn cung cấp cho Rascal và Friends là chính xác và đầy đủ; và

 •  Bạn giữ và sẽ tiếp tục giữ mọi quyền cần thiết để tham gia và thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này.
   

9. TUYÊN BỐ

Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng việc bạn sử dụng tài liệu được hiển thị trên Trang web này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với chúng tôi.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các khuyến cáo và giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu trong các Điều khoản sử dụng này phản ánh sự phân bổ rủi ro hợp lý và hợp lý giữa bạn và chúng tôi và là cơ sở thiết yếu của thương lượng giữa chúng tôi. 

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng trang web của bạn sẽ có nguy cơ của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Trang web được cung cấp "nguyên trạng" và không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, bảo đảm quyền sở hữu, tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm hoặc bảo đảm sử dụng hoặc vận hành không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác hoặc không có lỗi.
 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với:

 • Lỗi, sai sót hoặc không chính xác trên trang web;

 • Mọi hành vi hoặc thiếu sót của người dùng, đối tác, nhà quảng cáo hoặc các bên khác trên hoặc thông qua Trang web;

 • Mọi quyền truy cập trái phép vào hoặc sử dụng trang web;

 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ Trang web;

 • Bất kỳ thương tích hoặc tình cảm nào đối với bạn hoặc các bên thứ ba liên quan đến Trang web; và

 • Bất kỳ lỗi, vi rút, ngựa trojan, hoặc tương tự.
   

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Hơn nữa, việc bạn sử dụng và duyệt trong trang web này có gặp rủi ro. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do hậu quả, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, dựa dẫm, gương mẫu hoặc đặc biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • · Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Cookies;

 • Việc sử dụng, tiết lộ, hiển thị hoặc duy trì thông tin của bạn, bao gồm mọi thông tin cá nhân;

 • Trang web; hoặc là

 • Bất kỳ nội dung trang web. 
   

Các giới hạn trách nhiệm trong phần này sẽ được áp dụng ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Bạn đồng ý rằng các giới hạn trách nhiệm được nêu trong phần này sẽ tồn tại khi bất kỳ chấm dứt hoặc hết hạn Điều khoản sử dụng và sẽ được áp dụng ngay cả khi bất kỳ biện pháp hạn chế nào được nêu ở đây bị phát hiện là không đạt được mục đích thiết yếu của nó. Biện pháp khắc phục duy nhất và duy nhất của bạn từ bất kỳ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng, Trang web sẽ dành cho bạn ngừng sử dụng Trang web.
 

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba khác ngoài chúng tôi. liên kết như vậy chỉ được cung cấp một cách thuận tiện. Chúng tôi chưa xem xét tất cả các trang web được liên kết đến các trang web đó, chúng tôi không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của chúng. Liên kết của bạn với bất kỳ trang ngoài trang web hoặc các trang web khác là nguy cơ của riêng bạn. Việc trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác không có nghĩa là chúng tôi chấp thuận, tán thành hoặc đề xuất các trang web đó, cũng không ngụ ý bất kỳ mối liên hệ nào với các nhà điều hành của họ.
 

11. KẾT THÚC

Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web nếu bất cứ lúc nào chúng tôi nghi ngờ việc sử dụng của bạn có thể là bất hợp pháp, vi phạm quyền của bên thứ ba hoặc bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng.
 

12. TRANH CHẤP WEBSITE 

Tranh chấp trên trang web của Wap bao gồm: 

 • bất kỳ khiếu nại nào bạn có thể có đối với chúng tôi liên quan đến Trang web; 

 • bất kỳ khiếu nại nào chúng tôi có thể có đối với bạn liên quan đến Trang web; và

 • bất kỳ hành động nào để thực thi Điều khoản sử dụng hoặc phản đối Điều khoản sử dụng.

Tất cả các tranh chấp khác là tranh chấp phi trang web. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc bạn mua sản phẩm của chúng tôi hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc từ Nội dung của bất kỳ ưu đãi hoặc quảng cáo nào trên Trang web đều là Tranh chấp phi trang web.
 

Lựa chọn của Luật / Quyền tài phán

 • Bạn đồng ý rằng Trang web này là một Trang web thụ động chỉ có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, không tạo ra quyền tài phán cá nhân đối với chúng tôi ở các khu vực tài phán khác ngoài Hồng Kông.

 • You agree that the Website, Terms of Use, Privacy Policy and any disputes between you and us shall be governed in all respects by Hong Kong law, without regard to choice of law provisions.

 • Bạn đồng ý rằng Trang web, Điều khoản sử dụng, Chính sách quyền riêng tư và mọi tranh chấp giữa bạn và chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của tất cả các khía cạnh của luật Hồng Kông, mà không liên quan đến việc lựa chọn các quy định của pháp luật. 

 • Trừ khi bị cấm theo luật hiện hành và không giới hạn bất kỳ quyền theo luật định nào đối với người tiêu dùng, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại và thủ tục pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web sẽ được giải quyết riêng lẻ, mà không cần sử dụng bất kỳ hình thức nào của lớp hành động, và độc quyền tại các tòa án ở Hồng Kông, Trung Quốc.

 • Bạn đồng ý từ bỏ tất cả các biện pháp bảo vệ của thiếu sự thiếu quyền tài phán cá nhân, và diễn đàn bất tiện, liên quan đến địa điểm và quyền tài phán tại các tòa án ở Hồng Kông, Trung Quốc. 

 • Tất cả các khiếu nại sẽ được đưa ra trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại phát sinh, ngoại trừ trong phạm vi thời gian dài hơn được yêu cầu bởi luật áp dụng. 
   

13. QUY ĐỊNH CHUNG

Quyền chuyển nhượng, không từ bỏ, nghiêm trọng

 • Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản sử dụng cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, trừ khi luật pháp hiện hành yêu cầu, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của bạn hoặc nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng. 

 • Việc chúng tôi không khăng khăng đòi hoặc thực thi nghiêm túc một phần của Điều khoản sử dụng không phải là sự từ bỏ các Điều khoản sử dụng khác hoặc quyền của chúng tôi. Người dùng nên luôn luôn áp dụng Điều khoản sử dụng.

 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong một phần bị giữ không hợp lệ hoặc không thể thực thi, phần còn lại của Điều khoản sử dụng sẽ tiếp tục được thi hành.
   

Cập nhật Điều khoản sử dụng. 

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (Điều khoản cập nhật điều khoản). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thông báo cho bạn về Điều khoản được cập nhật bằng cách đăng chúng trên Trang web để chúng có thể truy cập được thông qua liên kết trên Trang web và việc bạn sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đăng Điều khoản cập nhật (hoặc tham gia vào các hành vi khác như chúng tôi có thể chỉ định một cách hợp lý) cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản được cập nhật. Do đó, bạn nên xem lại Điều khoản sử dụng một cách thường xuyên và thường xuyên. Điều khoản cập nhật sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm chúng tôi đăng chúng trên trang chủ của Trang web hoặc ngày sau đó như có thể được chỉ định trong chúng.
 

14. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào với Điều khoản sử dụng hoặc Trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng e-mail tại  hello@teamrascals.com
 

Một liên kết đến chính sách bảo mật và cookie.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào với Điều khoản sử dụng hoặc Trang web, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng e-mail tại hello@teamrascals.com.